پلاتر

پلاتر یا رسام چیست؟ + مقایسه انواع پلاترها

پلاتر نوعی دستگاه چاپ است که برای چاپ تصاویر گرافیکی استفاده می شود. این مدل چاپگر می تواند هر نوع عکسی را با عرض زیاد چاپ کند. پلاتر می تواند به سادگی با رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیك های پیكسلی خوبی ارائه دهد؛ به همین دلیل است که به آسانی می تواند ترسیم های بزرگی را به تصویر بکشد.

از پلاتر بیشتر برای چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده می شود.

چاپگرهای معمولی حداکثر می توانند تا سایز A3 چاپ کنند. این درحالی است که در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیش از این نیاز است؛ به همین دلیل برای تولید خروجی های بزرگ از پلاتر ها استفاده می شود.دقت این دستگاه در تهیه ترسیم ها بسیار زیاد است.این سیستم برای تهیه متن مناسب نیست، زیرا هر كاراكتر باید به صورت منفرد رسم شود كه بسیار وقت گیر است.شروع كار آن با حركت هد رنگریز متحرک روی یك صفحه كاغذی بزرگ است.هدف از ساخت این دستگاه اتصال به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتر است.

این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده توسط کامپیوتر را بر روی کاغذ می آورد.

از لحاظ کاغذ مصرفی به دو گروه تقسیم می شوند. پلاتر هایی که در آنها از کاغذ خاصی با پوشش ویژه استفاده می شود که به آنها الکترو استاتیک می گویند و پلاترهایی که از کاغذ های معمولی استفاده می کنند.

این مدل از چاپگر ها انواع مختلفی دارند:

جوهر افشان

الکترواستاتیکی (لیزری)

قلمی

نمایش دادن همه 9 نتیجه