دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب چیست؟

دستگاه حضور و غیاب، دستگاهی است که برای ثبت ورود و خروج کارمندان در یک محیط کاری به کار میرود تا با توجه به کارکرد هر یک از پرسنل مدیران بتوانند حقوق و دستمزد پرداخت کنند.در قدیم ورود و خروجها در دفتر حضور و غیاب ثبت میشدند و هر شخص هنگام ورود و یا خروج دفتر را امضا کرده و از روی این یادداشتها ورود و خروج افراد محاسبه میشدند.جهت کنترل ورود و خروج پرسنل مورد استفاده قرار می گیرد و به مدیران کمک می کند تا کلیه زمانهای ورود ، خروج ، ماموریت ، مرخصی ، اضافه کار ، کسر کار را کنترل کرده.سیستم حضور و غیاب در چند مدل حضور و غیاب کارتی ، حضوروغیاب اثر انگشتی ، حضور غیاب دوربین دار و حضور غیاب تشخیص چهره، می باشد.قیمت دستگاه‌ها با توجه به قابلیت‌ها و کاربرد آن‌ها متفاوت است.

حضور و غیاب کارتی:

این سیستم بدون تماس و لمس اثر انگشت و تشخیص چهره بوده و شناسایی تنها از طریق کد و کارت انجام می شوند.

حضور و غیاب تشخیص چهره:

این دستگاه ها پیشرفته ترین نوع دستگاه های موجود در بازار است.

حضور و غیاب اثر انگشنی:

این دستگاه ها از سه طریق اثر انگشت،کد و کارت شناسایی انجام می شوند.

نمایش دادن همه 12 نتیجه