سورتر اسکناس

دستگاه سورتر اسکناس چیست؟

دستگاه سورتر اسکناس قابلیت تفکیک و تشخیص اسکناس در امور خزانه‌داری و ایجاد افزایش سرعت و دقت کاربران و خزانه‌ها را دارد.

اغلب پول شمار ها می توانند برگه های دیگری را نیز بشمارند.

این ویژگی بستگی به دستگاه پول شمار و حداقل و حداکثر اندازه اسکناس قابل شمارش آن دارد.

اما برخی از پول شمار ها این ویژگی را دارند.

دستگاه پول شمار می تواند هم اسکناس های نو و هم قدیمی را شمارش کند و فرقی بین این دو نیست.

در برخی اسناد به خصوص اسکناس اطلاعاتی درج می شود که تنها به وسیله اشعه ماورا بنفش قابل رویت است.

دستگاه پول شمار بوسیله قابلیت اشعه ماورابنفش در صورتی که اطلاعات در اسکناسی درج نشده باشد آن را تشخیص داده و اسکناس تقلبی را جدا می کند.

اغلب دستگاه های پول شمار به دلیل نیاز به انرژی بالا برای شمارش اسکناس با برق مستقیم کار می کنند.

دستگاه پول شمار هیچ خطری برای کودکان و کاربر دستگاه ایجاد نمی کند.

نمونه های ذکر شده در سایت را می توان از بهترین دستگاه های پول شمار موجود در ایران دانست.

انواع برندهای این دستگاه:

KISAN

MA NC

GRG

I-HUNTER

این دستگاه بیشتر در بانک ها، صرافی ها و فروشگاه های بزرگ که شمارش پول به زمان و دقت زیادی نیاز دارد استفاده می شود.

نمایش دادن همه 8 نتیجه